jún 222023
 

Čitateľská gramotnosť, práca s textom. Elearning v aplikácii edupage.

Dátum konania: 22.6.2023 (14:00-15:00)
Miesto konania: učebňa Noe
Učiteľ: Mgr. Katarína Čapeková
Počet účastníkov: 13 (Belová Klaudia, Betková Tamara, Ďuratná Dominika, Halama Luboš, Kákošová Ema, Kirschnerová Melánia, Mesiarik Matej, Molčíková Vanesa, Ondrašinová Lucia, Polgárová Sandra, Straka Ferdinand, Šlosárová Lenka, Urbánek Martin)

jún 222023
 

Čitateľská gramotnosť, práca s textom. Elearning v aplikácii edupage.

Dátum konania: 22.6.2023 (14:00-15:00)
Miesto konania: učebňa Vesna
Učiteľ: Mgr. Miriama Kotríková
Počet účastníkov: 12 (Gaburová Soňa, Oboňová Anna, Mičianová Liana, Birošíková Natália, Blahutiaková Nela, Hronský Vladimír, Kozlík Andrej, Magdalík Peter, Štalmachová Laura, Štefanková Lívia, Takáčová Radana Ella, Vojtek Lukáš)

jún 152023
 

Rozvoj finanč. gramotnosti – nákup v skupinách za určitú sumu, príprava občerstvenia, záverečné vyhodnotenie celého roku. Posledný krúžok v tomto školskom roku boli deti rozdelené do skupín. Každá dostala 7 €, za ktoré nakúpili v obchode potraviny, z ktorých potom pripravili spoločné záverečné občerstvenie. Pri občerstvení deti hodnotili krúžok za celý školský rok.

Dátum konania: 15.6.2023 (14:00-16:00)
Miesto konania: Obchod a trieda 4.B
Učiteľ: Mgr. Monika Pistovčáková
Počet účastníkov: 13 (Burganová Sára, Berzák Matúš, Gáliková Amélia, Diežková Nina, Golisová Zoe, Korduliaková Natália, Marek Daniel, Marková Vanesa, Ondrušová Soňa, Petru Ema, Piknová Lenka, Turský Vladislav, Barčík Marko)

jún 152023
 

Rozvoj finanč. gramotnosti – nákup v skupinách za určitú sumu, príprava občerstvenia, záverečné vyhodnotenie celého roku. Posledný krúžok v tomto školskom roku boli deti rozdelené do skupín. Každá dostala 7 €, za ktoré nakúpili v obchode potraviny, z ktorých potom pripravili spoločné záverečné občerstvenie. Pri občerstvení deti hodnotili krúžok za celý školský rok.

Dátum konania: 15.6.2023 (14:00-16:00)
Miesto konania: Obchod a trieda 4.B
Učiteľ: Mgr. Michaela Hlavajčíková
Počet účastníkov: 13 (Ananechenko Mark, Cyprichová Natália, Čerňanová Karin, Dudek Matúš, Friedlová Barbora, Frniak Teo, Gajdošová Vanesa, Gromnica Damián, Halamová Alexandra, Holienčík Dominik, Jantoščiaková Ema, Keblušek Andrej, Kristína Urbanová)

jún 152023
 

Rozvoj finanč. gramotnosti – nákup v skupinách za určitú sumu, príprava občerstvenia, záverečné vyhodnotenie celého roku. Posledný krúžok v tomto školskom roku boli deti rozdelené do skupín. Každá dostala 7 €, za ktoré nakúpili v obchode potraviny, z ktorých potom pripravili spoločné záverečné občerstvenie. Pri občerstvení deti hodnotili krúžok za celý školský rok.

Dátum konania: 15.6.2023 (14:00-16:00)
Miesto konania: Obchod a trieda 4.B
Učiteľ: PaedDr. Katarína Šoleková
Počet účastníkov: 14 (Bajtošová Amy, Kadák Jakub, Vrabcová Terézia, Pšenková Kristína, Mičiaňová Sofia, Gáper Adam, Kuliha Alex, Petríková Simonka, Mackovič Natália, Benková Agáta, Konoradská Lea, Kuspišová Janka , Fulierová Timea, Patrik Matej)